• Sposoby płatności

  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.
  Dostępne formy płatności:

  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro


  W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego
  Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatnościW przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

  ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  KATARZYNA GRAJCAR, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Grajcar - virbox,
  wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego
  do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP
  9491815672, nr REGON 528372626, ul. Grażyny Bacewicz 1/17, 42-224 Częstochowa.
  Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz
  do nas na adres e-mail: virbox@wp.pl.

  768x90-bankpay.png

  420x160_RRSO_2379_przycisk.jpg

  instrukcja_pion-Standard.png